Şehir Vizyon

Şehir Vizyon Programı, şehir merkezleri ve kırsalda yapılan çalışmalar ve yatırımları konu alan, insan ve toplum yaşamına olumlu katkı yapan, kent ve toplum yaşam standartlarının yükseltilmesini olumlu etkilemeye çalışan bir programdır.